• Category

  Trà Ô Long Túi Lọc

  Giá 30.000₫

  Trà Ô Long Sữa Túi Lọc

  Giá 30.000₫

  Trà Ô Long Sâm Túi Lọc

  Giá 30.000₫

  Trà Ô Long Thượng Hạng SK2 - 200gram

  Giá 105.000₫

  Trà Ô Long Thượng Hạng SK1 100gram

  Giá 55.000₫

  Bộ Trà Ô Long Phú Qúy 300gram

  Giá 495.000₫

  Trà Ô Long Cao Cấp - Hộp Gỗ Thông

  Giá 550.000₫

  Trà Ô Long Thượng Hạng 150g

  Giá 125.000₫

  Trà Ô Long Thượng Hạng 200gram

  Giá 145.000₫

  Trà Ô Long Việt 200gram

  Giá 150.000₫

  Bộ Trà Ô Long Hứng Dừa 200gram

  Giá 330.000₫

  Bộ Trà Ô Long Hứng Dừa 400gram

  Giá 450.000₫

  Bộ Trà Ô Long Long Phượng 200gram

  Giá 380.000₫

  Bộ Trà Ô Long Tứ Long 400gram

  Giá 550.000₫

  Trà Ô Long Túi Lọc

  Giá 30.000₫

  Trà Ô Long Việt - Hộp Giả Gỗ 200gram

  Giá 200.000₫
  Sale

  Không sẵn có

  Hết hàng