• Category

  Trà Ô Long Túi Lọc

  Giá 30.000₫

  Bộ Trà Ô Long Tứ Long 400gram

  Giá 550.000₫

  Bộ Trà Ô Long Long Phượng 200gram

  Giá 380.000₫

  Trà Ô Long Thượng Hạng SK1 100gram

  Giá 55.000₫

  Trà Ô Long Cao Cấp 200gram

  Giá 150.000₫

  Trà Ô Long Sữa Đặc Biệt 200gram

  Giá 170.000₫

  Trà Ô Long Sâm 200gram

  Giá 160.000₫

  Trà Ô Long Thượng Hạng 150g

  Giá 125.000₫

  Trà Ô Long Việt - Hộp Giả Gỗ 200gram

  Giá 200.000₫

  Trà Ô Long Hoàng Gia SK1

  Giá 750.000₫

  Trà Ô Long Hộp Gấm Hoàng Gia 600g

  Giá 850.000₫

  Trà Ô Long Nhật Vượng Hoàng Gia 600gram

  Giá 850.000₫

  Trà Ô Long Tứ Qúy Hoàng Gia

  Giá 850.000₫

  Trà Ô Long Tứ Qúy Hộp Giả Gỗ 200gram

  Giá 200.000₫

  Bộ Trà Ô Long Hứng Dừa 400gram

  Giá 450.000₫

  Trà Ô Long Thượng Hạng SK2 - 200gram

  Giá 105.000₫

  Trà Ô Long Thúy Ngọc 100gram

  Giá 55.000₫

  Trà Ô Long Tiến Vua 100gram

  Giá 300.000₫
  Sale

  Không sẵn có

  Hết hàng