• Category

  Trà Ô Long Tiến Vua 100gram

  Giá 300.000₫

  Trà Ô Long Cao Cấp Hoa Đào 200gram

  Giá 250.000₫

  Trà Ô Long Tứ Qúy Hoàng Gia

  Giá 850.000₫

  Trà Ô Long Nhật Vượng Hoàng Gia 600gram

  Giá 850.000₫

  Trà Ô Long Cao Cấp PL3

  Giá 595.000₫

  Trà Ô Long Cao Cấp PL2

  Giá 2.500.000₫

  Trà Ô Long Cao Cấp PL1

  Giá 2.500.000₫

  Trà Ô Long Hoàng Gia SK1

  Giá 750.000₫

  Trà Ô Long Cao Cấp - Hộp Gỗ Thông

  Giá 550.000₫

  Trà Ô Long Cao Cấp Giả Gỗ 400G

  Giá 550.000₫

  Trà Ô Long Long Đình 400g

  Giá 350.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Phúc Lộc Hộp Nâu 400gram

  Giá 550.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Phúc Lộc Hộp Đỏ 400gram

  Giá 550.000₫

  Quà Tặng Trà Ô Long Phúc Lộc Trắng 400gram

  Giá 550.000₫

  Trà Ô Long Cao Cấp 200gram

  Giá 150.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Cao Cấp 400gram

  Giá 550.000₫

  Trà Ô Long Thúy Ngọc 100gram

  Giá 55.000₫
  Sale

  Không sẵn có

  Hết hàng